Magic Pattern ปกติแบบละ 350 บาท ซื้อ 2 แบบขึ้นไป ลดเหลือแบบละ 200 บาท

sizeL

คอกว้างไปนิดตกเเต่งเพิ่ม ตรงสาบผ้านิ่มทำรังดุมรีดผ้ากาวก่อนทำง่ายขึ้นค่ะ