ฉลองสงกรานต์ ชิ้นแรก 199.- ชิ้นต่อไป 99 บาทเท่านั้น

GoGo
ส่วนสูง: 165
รอบคอ: 1
ตะเข็บไหล่: 2
บ่าหน้า: 3
ยาวหน้า: 4
ยาวหน้าจากปุ่มคอหลัง: 5
หลังกว้าง: 6
บ่าหลัง: 7
ยาวหลัง: 8
อกห่าง: 9
อกสูง: 10
อกสูงจากปุ่มคอหลัง: 11
รอบวงแขน: 12
รอบอก: 13
รอบเอว: 15
รอบสะโพก: 16
เอวถึงสะโพก: 17
ความยาวไหล่ถึงศอก: 18
ความยาวไหล่ถึงข้อมือ: 19
รอบต้นแขน: 20
รอบข้อศอก: 21
รอบข้อมือ: 22
รอบต้นขา: 23
รอบหัวเข่า: 24
หน้าท้อง: 1
ก้น: 1

(แสดงภาพประกอบที่เหมาะสมกับไซส์ และแสดงตัวเลขเฉพาะจุดสำคัญ เช่น รอบอก, รอบเอว, รอบสะโพก เพื่อให้ประเมินไซส์ได้ง่าย)